Erika Baikoff, soprano (Russie/USA) 2019

En duo avec Gary Beecher, pianiste
Grand Prix de Duo Chant-Piano - Prix Rainier III de Monaco